Provádíme Digitalizace společností

CO NABÍZÍME zkušenosti

Vnímáme, že proces digitalizace firem je pro příští roky klíčovým prvkem pro každou společnost. Často se to může jevit jako velmi náročný úkol.

My Vás dokážeme tímto procesem provést

, připravit celý postup, následně ho zrealizovat a spravovat jej. Propojíme a zautomatizujeme prodejní kanály se systémy pro řízení, vedení účetnictví a skladů. Využijme moderní technologie ve Váš prospěch. Víme jak přežit v online světe

Moderní technologie pomáhají přenášet důležitá data pro řízení Vaší společnosti. Díky automatizaci procesů se šetří čas a vzniká výrazně menší chybovost. Díky technologiím zajistíte Vaší společnosti budoucnost, konkurenceschopnost a přidanou hodnotu.

Analýza

Potřebujeme dobře poznat našeho klienta. Jeho potřeby, silná místa a místa, kde vidíme prostor pro zlepšení. Zhodnotit nabízené služby a produkty. Ověřit jeho vnímání a vnímání okolí.

Návrh Inovací a Akční plán

Připravíme seznam možných inovací, s návazností a jejich prioritou. Po odsouhlasení připravíme akční plán jak bude probíhat realizace jednotlivých hlavních a dílčích bodů.

Realizace

Hlavní naší výhodou je že se postaráme o realizaci. Vy se tak dál můžete věnovat chodu společnosti a my řešíme rozvoj a vše spojené s realizací.

Správa

Dlouhodobá spolupráce je podle nás nejvýhodnější pro obě strany. Proto nabízíme správu inovací a procesů na kterých se domluvíme. Můžeme tak být Vaše outsourcované marketingové, IT, nebo obchodní oddělení.

Vlastní zkušenosti

 

Se vším co nabízíme jsme si sami prošli, máme s tím zkušenosti, proto víme co může pomoct, co je efektivní a co má šanci uspět. Právě efektivní propojení hlavního prodejního kanálu, partnerských prodejů s interními systémy bylo pro nás klíčové.

 

5,5 roku jsem vedl nanotechnologickou společnost Pikatec, kdy jsme z malé "garážové" firmy udělali jedničku v oblasti nanotechnologií v ČR. Proto znám potřeby  našich klientů a vím jak je digitalizece a použití nových technologií důležité.  Ondřej Štemberk (CEO)

Online prodej a webové stránky

Online prodej může být ideálním doplněním klasického prodeje, navíc nyní je ještě důležitější téměř pro každou společnost. Díky napojení na sklady a automatizaci se může jednat o velmi jednoduché procesy. Kvalitní webová prezentace, by měla být samozřejmostí každé střední i menší firmy.

Zařídíme Realizaci

Důležité pro nás je postarat se o realizaci nových nápadů. Chápeme, že hlavní je kontinuální chod Vaší firmy, proto se o realizaci inovací postaráme My. Jde nám především o dlouhodobou spolupráci, proto se rádi postaráme i o následný servis zrealizovaných novinek.

Automatizace

Využití nových technologií, může zefektivnit procesy ve vaší společnosti. Díky tomu máte větší přehled a správná data pro řízení Vaší společnosti. Pomůžeme Vám tyto procesy nastavit a přijdeme s řešením, které bude vyhovovat pro Vaší společnost a její potřeby. 

Jeden systém pro řízení

Mít přehled a správná čísla je klíčové.

Efektivita

Digitalizace společnosti přináší výrazné zvýšení efektivity.

Víme jak na to

Největší překážkou často bývá složitost celého procesu v očích zákazníka. My víme jak na to a zařídíme to pro Vás.

Rádi ukážeme co umíme
Vyzkoušej nás
Pro naše klienty

Dále umíme zařídit

Marketingovou strategii

Prezentaci vně i uvnitř společnosti. Grafickou identitu společnosti. Plán dílčích marketingových kroků pro naplnění cílů. Víme jaké marketingové kanály jsou efektivní, díky vlastním zkušenostem.

Prodejní strategii

Umíme přinášet nové prodejní kanály. Můžeme Vás propojit s novými obchodními partnery. Přinášíme nové obchodní platformy pro Vaší společnost. Více o prodejních strategiích.

Reklamu

Pro naše klienty řešíme veškeré reklamní kanály. Od tradiční reklamy v televizi, rádiu, billboardech, tisku až po nové online formáty jako jsou například ppc a remarketingové kampaně.

Online prezentaci

Webové stránky jsou jako Vaše online vizitka. Pokud nevzbudí v zákazníkovi důvěru a pocit, že se o vaše podnikání staráte, je malá šance získat nového zákazníka. I v oborech, kde je klíčové osobní doporučení klientů je web nepostradatelným pomocníkem k dotažení právě této pozitivní reference.

Otevíráme nové trhy

Máme zkušenosti s otevřením zahraničních trhů a prodejem na nich. Zároveň máme ověřené prodejní kanály v ČR, které můžou naši klienti přes nás využít.

Design

Obal prodává! Toto tvrzení platí téměř u všech produktů a služeb. Umíme zařídit facelift Vaší grafiky, tak aby byla aktuální a nadčasová. Vhodně zvolený design výrobků, služeb a prezentace společnosti v kombinaci s poctivým základem, slaví vždy úspěch.

Nové produkty a služby

Rozšíření Vašeho portfolia může být vhodným nástrojem pro udržení konkurenceschopnosti a také vhodná diverzifikace! Pomůžeme Vám v celém procesu tvorby a uvádění nového produktu na trh, máme s tím vlastní bohaté zkušenosti.

VŠECHNY NAŠE SLUŽBY
ZDE