BLOG

Digital marketing

Digitální marketing je poměrně dost široký pojem. Jedná se o součást komplexní marketingové strategie. 
Jedná se o veškerou reklamu poskytovanou prostřednictvím digitálních kanálů. Patří sem všechna marketingová sdělení, která můžete vidět, slyšet, možná i cítit prostřednictvím digitálního nosiče – mobilního telefonu, tabletu, počítače, televize, rádia, ale třeba i virtuální reality.

Jaké obory spadají do digitálního marketingu?

 • Online marketing Marketing na internetu má za cíl podpořit váš podnikatelský záměr prostřednictvím www sítě. Online marketing dělíme na Outbound – přímé oslovování zákazníků (např. newslettery) nebo Inboud marketing – zákazník si vás najde sám (SEO).
  Do této kategorie spadají obory:
  • SEO
  • PPC
  • marketing na sociálních sítích
  • e-mailing
  • obsahový marketing
  • affiliate marketing
 • Telemarketing
 • Udržení vztahu se zákazníkem nebo získávání nových zákazníků pomocí telefonních hovorů.
 • SMS marketing
 • Pod SMS marketingem se skrývají veškeré textové zprávy – transakční i marketingová sdělení. Většinou se jedná o omezených nabídkách, upozornění na nové akce, aktualizace atd.
 • Reklamy v rádiu a televizi
 • Reklamní spoty nebo méně do očí bijící product placement, placená reklama v televizi nebo rádiu je nejstarším oborem digitálního marketingu.
  První reklama v rádiu se objevila už v roce 1924. Obrovskou výhodou reklamy v rádiu a televizi je, že zasáhnete všechny sociální a věkové kategorie. I ty, kteří nejsou online.
 • Elektronické billboardy
 • Digitální billboard lze také považovat za součást digitálního marketingu. Jedná se o formu venkovní reklamy, která prezentuje reklamní sdělení dynamicky a v reálném čase. Navíc je vidět na velké vzdálenosti a tak upoutá větší pozornost, než klasické billboardy. Největší digitální billboard se nachází v New York City na Times Square a jako první si ho v roce 2014 zaplatila americká společnost Google. Billboard má stejnou délku, jako fotbalové hřiště.

Výhody digitálního marketingu

 • cílení na vybrané skupiny zákazníků
 • monitoring a měření pomocí analytických nástrojů
 • komplexnost
 • dostupnost
 • efektivita
 • možnost zpětné vazby od zákazníků
 • možnost oslovit kohokoliv a kdekoliv na světě

Proč je digitální marketing důležitý?

Pomocí digitálního marketingu se zaměřujete pouze na potencionální zákazníky, tedy cílíte na publikum, které má o váš produkt nebo službu zájem.Můžete identifikovat a cílit na vámi zvolené publikum a posílat personalizovaná marketingová sdělení. 
Jedná se o nákladově efektivnější marketingové řešení než jiné metody. Navíc snadno oslovujete nové zákazníky, můžete s nimi budovat vztah. 
Pokud si myslíte, že v dnešním světě není digitální marketing důležitý, podívejte se na pár čísel:

 • ČR měla v roce 2021 10,51 milionů obyvatel
 • 78% domácností je vybaveno osobním počítačem
 • přes 70% obyvatel České republiky používá chytrý mobilní telefon
 • Televizi má více než 90% domácností
 • téměř 85% obyvatel poslouchá rádio na denní bázi.
Přejít nahoru