VÁŽÍME SI SVĚTA KOLEM NÁS

ESG V ON BOARD

Pod zkratkou ESG se skrývají tři oblasti – Environment, Social a Governance. Jde o systém udržitelného podnikání, které má za cíl odpovědný rozvoj naší budoucnosti. Co například spadá do těchto oblastí?

ENVIRONMENTAL

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Způsoby dopravy
 • Využívání zdrojů
 • Ekologická stopa
 • Klimatické změny

SOCIAL

SPOLEČNOST

 • Školení a vzdělávání
 • Pracovní podmínky
 • Péče o zaměstnance
 • Rovné příležitosti pro všechny

GOVERNANCE

ŘÍZENÍ

 • Transparentní řízení
 • Práva akcionářů
 • Řízení rizik
 • Protikorupce

CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) je směrnice EU zavádějící reportovací povinnosti pro velké firmy. Týká se všech tří oblastí ESG. CSRD bude muset být například součástí výroční zprávy. Cílem je informovat o svých krocích a výsledcích v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti a transparentního řízení.

Kdy se vás CSRD bude týkat?

2022

Evropská komise přijala CSRD

2024

Společnosti nad
500 zaměstnanců

2025

 • Společnosti nad 250 zaměstnanců
 • 40 mil. EUR obratu
 • 20 mil. EUR v aktivech

2026

SME a jiné podniky

SLOVNÍČEK

Připravili jsme pro vás slovníček dalších důležitých pojmů, které je dobré znát:

 • Carbon offset: uhlíková kompenzace, tedy snížení CO2 nebo jiných skleníkových plynů za účelem kompenzace emisí vzniklých jinde. Měří se v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2).
 • Cirkulární ekonomika: systematický přístup k ekonomickému rozvoji, jehož cílem je eliminovat plýtvání a snížit spotřebu.
 • CSR (Corporate Social Responsibility): česky společenská odpovědnost firem, je typ mezinárodní samoregulace s cílem přispívat ke společenským cílům dobročinné, aktivistické nebo charitativní povahy.
 • CSRD report: pravidelná (obvykle výroční) zpráva, kterou zveřejňují společnosti s cílem podělit se o své kroky a výsledky v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti a transparentního řízení.
 • EUI (Energy Use Intensity): způsob vyjádření spotřeby energie v budově v poměru k její velikosti nebo jiným charakteristikám.
 • Greenwashing: forma propagace výrobku, služby nebo společnosti jako šetrnější k životnímu prostředí, než ve skutečnosti je, a to nepravdivou reklamou.
 • IPCC (Mezinárodní panel pro změnu klimatu): orgán vytvořený OSN se záměrem poskytovat vědecká hodnocení změny klimatu, jejího dopadu a budoucích rizik, jakož i návrhy na zmírnění dopadů a poruch
 • SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulations): nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování, které zavedlo různé požadavky související se zveřejňováním informací pro účastníky finančního trhu a finanční poradce na úrovni subjektů, služeb a produktů.

Přejít nahoru