PROČ TO DĚLÁME?

NÁŠ PŘÍSTUP

Vize

Jak se díváme na svět z paluby a jak chceme, aby se svět díval na nás.

Především pomáháme společnostem prezentovat jejich služby, produkty a sebe samotné krásněji, přehledněji a ziskověji.

Bok po boku našim partnerům, našim spoluhráčům.
Někdy za nimi, když potřebují popostrčit.
Někdy před nimi, když potřebují vytáhnout.
A někdy hrdě vedle sebe.

Věříme, že skrze to, co dáváme, posouváme či inspirujeme také sebe samé. Proto chceme všem spoluhráčům, které na naší cestě potkáme, pomoci růst. Aby zvládli všechny překážky, neztratili tempo a inspirovali jsme je v hledání nových řešení. Cílem je ukázat modernější cesty, aby nestárli a měli stále nové možnosti. Neztratili se v dnešní turbulentní době a aby si každý den mohli říct, že jsou lepší, než včera. Protože kdo roste, otevírá si nové dveře a objevuje nové cesty.

S nikým nesoupeříme a nad nikým nechceme vyhrát. Když vyhráváme, tak jen sami nad sebou. Věříme, že jediný cíl je pokračovat po jedné cestě. Společně.

Rosteme.

Rosteme
Společně.

S našimi
klienty.

S kolegy.

Hodnoty

Hodnoty, které v našem týmu, v našem přístupu a v naší práci rezonují. Pracujeme na tom, abychom se zlepšovali a rostli. Zakládáme si na detailech. Důležitá je pro nás týmovost i partnerství, jak uvnitř týmu, tak i směrem ven, k našim klientům.

Na oplátku se od partnerů učíme to, kde jsou silní a zkušení. A tak rosteme společně. Nabízíme našim klientům změnu, krok dopředu, nový pohled. Dáváme jim malé i velké zlepšení. Pomáháme vždy tam, kde je třeba. Charakterizuje nás přátelská atmosféra, kde humor není cizí, ale zároveň také respekt ke každému zvlášť, k názorům i postojům. Pomáháme jim se posouvat dopředu. Krok po kroku.

JAK FUNGUJEME

Sdílíme informace, pomáháme si, hledáme řešení, umíme připustit chybu a poučit se z ní. To nás vede k růstu.
Oproti loňskému roku máme:

420%

růst čistého obratu

386%

nárůst klientů

514%

růst odvedené práce

CO PRO NAŠE KLIENTY PŘINÁŠÍME

Efektivní řešení

Vlastní nápady

Spolehlivé partnerství

Předvídáme dopředu

Proaktivní
a přátelský přístup

Hledáme opravdovou
přidanou hodnotu

Jsme upřímní
a jednáme narovinu

KOUKNI SE,

JAKÉ POSILY TEĎ HLEDÁME

Přejít nahoru