modernizace Komplexní služby

Přinášíme digitalizaci firem. Využití moderních technologií vede k vyšší efektivitě a konkurenceschopnosti. Komplexní marketing a facelift vizuální prezentace přináší nové obchody.

Pro naše klienty

Umíme zařídit

Marketingovou strategii

Prezentaci vně i uvnitř společnosti. Grafickou identitu společnosti. Plán dílčích marketingových kroků pro naplnění cílů. Víme jaké marketingové kanály jsou efektivní, díky vlastním zkušenostem.

Digitalizaci společnosti

Pomůžeme Vám se vstupem do online prostředí. Propojíme a zautomatizujeme prodejní kanály se systémy pro řízení, vedení účetnictví a skladů. Využijme moderní technologie ve Váš prospěch. Víme jak přežit v online světe.

Prodejní strategii

Umíme přinášet nové prodejní kanály. Můžeme Vás propojit s novými obchodními partnery. Přinášíme nové obchodní platformy pro Vaší společnost. Více o prodejních strategiích.

Reklamu

Pro naše klienty řešíme veškeré reklamní kanály. Od tradiční reklamy v televizi, rádiu, billboardech, tisku až po nové online formáty jako jsou například ppc a remarketingové kampaně.

Online prezentaci

Webové stránky jsou jako Vaše online vizitka. Pokud nevzbudí v zákazníkovi důvěru a pocit, že se o vaše podnikání staráte, je malá šance získat nového zákazníka. I v oborech, kde je klíčové osobní doporučení klientů je web nepostradatelným pomocníkem k dotažení právě této pozitivní reference.

Otevíráme nové trhy

Máme zkušenosti s otevřením zahraničních trhů a prodejem na nich. Zároveň máme ověřené prodejní kanály v ČR, které můžou naši klienti přes nás využít.

Design

Obal prodává! Toto tvrzení platí téměř u všech produktů a služeb. Umíme zařídit facelift Vaší grafiky, tak aby byla aktuální a nadčasová. Vhodně zvolený design výrobků, služeb a prezentace společnosti v kombinaci s poctivým základem, slaví vždy úspěch.

Udržitelnou konkurenceschopnost

Díky využití nových technologií bude Vaše společnost stále konkurenceschopná. Trh se neustále vyvíjí a s ním i požadavky zákazníků, proto je naprosto klíčové nezaspat dobu a umět se přizpůsobit.

Nové produkty a služby

Rozšíření Vašeho portfolia může být vhodným nástrojem pro udržení konkurenceschopnosti a také vhodná diverzifikace! Pomůžeme Vám v celém procesu tvorby a uvádění nového produktu na trh, máme s tím vlastní bohaté zkušenosti.

Marketing

Tvoříme komplexní marketingové strategie. Pro naše klienty řešíme jejich grafickou identitu, která je klíčová pro jejich vizuální prezentaci. Často tak pracujeme od samotného loga společnosti, přes webovou prezentaci , sociální sítě, až po komplexní, do detailu naplánovanou placenou reklamu. 

více o našem pojetí
Digitalizace

Vnímáme, že proces digitalizace firem je pro příští roky klíčovým prvkem pro každou společnost. Moderní technologie pomáhají přenášet důležitá data pro řízení Vaší společnosti. Díky automatizaci procesů se šetří čas a vzniká výrazně menší chybovost. Díky technologiím zajistíte Vaší společnosti budoucnost, konkurenceschopnost a přidanou hodnotu.

INOVUJTE
Obchod

Máme bohaté zkušenosti s obchodem a otevíráním nových trhů. Je pro nás klíčové aby inovace a marketingové kroky, vedly k novým obratům. Máme zkušenosti s práci se strategickými partnery i s vytvořením vlastní prodejního kanálu.  Získejme společně silnou pozici na trhu v ČR i v zahraničí!

PŘÍLEŽITOSTI
důležité pro každou firmu

základní prvky

//on-board.cz/wp-content/uploads/2020/10/on-board.png
Vizuální prezentace

Obal prodává.

Viditelnost

Být vidět na českých i světových portálech.

Webová prezentace

Stránky jsou Vaše online pobočka.

Sociální sítě

Součástí života většiny lidí.

Být k nalezení

SEO optimalizace.

Placená reklama

Cílená a výkonnostní.

Osobní přístup
Pro malé i velké hráče
Rozumíme moderním technologiím
Vlastní zkušenosti
mluví za nás

Bohaté zkušenosti

Vyzkoušejte co umíme!
napište nám